Klassifikationssystem för svenska bibliotek

A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt ock blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G   Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater och film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q   Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U   Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar


Kontakta oss
senast ändrad 8 maj 2001 av infomaster@libris.kb.se,
LIBRIS/Kungl.biblioteket
Tjänster Hjälp LIBRIS info-sidor Sök i LIBRIS databaser